Link đăng ký sàn Binance: Click tại đây
(nhận ngay 20$ khi đăng ký và xác minh KYC)

Bước 1: Truy cập trang chủ Binance, tại đây.
- Chọn "Đăng ký bằng điện thoại hoặc email"
- Quốc gia/Khu vực cư trú (Việt Nam)
- Chọn "Tạo tài khoản cá nhân"

Bước 2: Điền thông tin đăng ký bao gồm:
- Email:
- Mật khẩu: nên tạo mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự, chữ IN HOA, chữ viết thường, số, ký tự đặc biệt (@#$%…)
- Tích chọn "" hoặc "Đồng ý"
Sau đó, chọn Tiếp theo

Bước 3: Nhập mã xác minh email và SĐT
- Binance sẽ gửi cho bạn mã xác mình gồm 6 số, bạn nhớ điền chính xác vào để hoàn tất đăng ký nha.
- Tiếp theo bạn nhập SĐT để nhận mã xác minh. Điền mã gửi về tin nhắn.

Bước 4: Xác minh tài khoản (KYC)
- Chọn "Xác minh ngay"
- Điền đầy đủ thông tin và chính xác của bạn giống trong CMND, căn cước CD...
- Chụp ảnh trước sau CMND hoặc căn cước CD...
- Tự chụp Chân dung và kết thúc quá trình đăng ký.

Link đăng ký sàn Binance: Click tại đây
(nhận ngay 20$ khi đăng ký và xác minh KYC)

Xem cách mua Coin trên sàn Binance cho người mới (Xem từ bước 4)

Click xem ngay

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

(Hoàn thành bước này để nhận 20$ vào tài khoản)